MODEL_UG Aktualności

UG zyska nowoczesny system zarządzania uczelnią.

Na Uniwersytecie Gdańskim zostanie wprowadzony nowoczesny system informatyczny usprawniający pracę administracji uczelni. System umożliwi zastąpienie dotychczasowych rozproszonych rozwiązań z obszaru kadr, płac, księgowości i finansów jednym systemem zintegrowanym, opartym na nowoczesnej hurtowni danych. Dzięki temu usprawnione zostaną działania zarządcze, analityczne i kontrolne, wzrośnie również efektywność pracy administracji.

 
Uniwersytet Gdański podpisał umowę na dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz z rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym na hurtowni danych.
 
System informatyczny będzie obejmował 4 moduły:
- budżetowania i kontrolingu,
- finansowo - księgowy,
- zarządzania finansowego projektami,
- kadrowo - płacowy.

Wdrożenie systemu informatycznego jest kluczowym elementem projektu "Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)", dofinansowanego ze środków poddziałania 4.1.1 (Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie umowy wyniesie: 2.870.000,00zł.

W związku z przystąpieniem do umowy w rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie członków zespołu ds. realizacji projektu z przedstawicielami firm OPTeam S.A. oraz UNIT4 TETA Sp. z o.o. Firma OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie k. Rzeszowa została wyłoniona w postępowaniu przetargowym nr A120-211-205/13/PJ zaś firma UNIT4 TETA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest podwykonawcą OPTeam S.A. Podczas spotkania m.in. omawiano szczegóły wspólnego przedsięwzięcia.

Zakończenie prac wdrożeniowych i oddanie systemu do użytku zaplanowano na 15 grudnia 2014 roku.

Ostatnio modyfikowane: 19.05.2014