MODEL_UG Aktualności

Zakończono realizację szkoleń dla kadry zarządzającej.

 

 

W dniu 4 czerwca 2014r. odbyło się ostatnie szkolenie dla kadry zarządzającej Uniwersytetu Gdańskiego z cyklu szkoleń zaplanowanych w ramach projektu "Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)".

Łącznie w roku akademickim 2013/14 przeprowadzono 7 szkoleń, na które poświęcono 24 dni szkoleniowe:

Od września do listopada 2013:

  1. Komercjalizacja wiedzy.
  2. Zarządzanie ryzykiem.
  3. Nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
  4. Zarządzanie własnością intelektualną.

Od kwietnia do czerwca 2014:

  1. Zarządzanie jakością kształcenia we współpracy z otoczeniem gospodarczo – społecznym.
  2. Pozyskiwanie funduszy z programów unijnych, kontrola, zarządzanie i realizacja projektów.
  3. Kontrola zarządcza, zarządzanie finansami wobec zmian w ustawie o finansowaniu nauki.

W szkoleniach wzięło udział 61 osób, w tym JM Rektor, jak również Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani, Kanclerz, Zastępcy Kanclerza, Kwestor, Zastępcy Kwestora oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów jednostek organizacyjnych UG.

Szkolenia odbywały się w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UG.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 12.06.2014