MODEL_UG Aktualności

Prezentacja osiągnięć projektu na konferencji InfoGlobMar’14.

W dniu 6 czerwca 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar’14, zorganizowana przez Instytut Transportu i Handlu Morskiego.

 

 

 

Wzorem ubiegłych lat, tegoroczna konferencja była podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające poniższym obszarom:

  • ryzyko w działalności gospodarczej,
  • wyzwania i problemy transportu morskiego,
  • przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym.

Sesji Ryzyko w działalności gospodarczej przewodniczyli prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. PG dr hab. Jerzy Balicki. Wystąpienia rozpoczęła prezentacja dra Przemysław Borkowskiego na temat determinantów zarządzania ryzykiem w uczelniach publicznych. Kolejnym prelegentem był dr inż. Jacek Winiarski, który przedstawił aktualnie tworzony model zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim, realizowany w ramach Zadania nr 5 projektu MODEL_UG. Zostały przedstawione główne cele i zadania, aktualne osiągnięcia, harmonogram dalszych prac i osiągnięte wyniki.

Łącznie podczas tej sesji wygłoszono 14 referatów, dzięki którym słuchacze mogli zapoznać się z najważniejszymi problemami zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw.

Ostatnio modyfikowane: 28.07.2014