MODEL_UG Aktualności

Szkolenie z obsługi modułu informatycznego do zarządzania majątkiem UG.

W dniach 10-12 grudnia 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się szkolenie z obsługi modułu informatycznego do zarządzania majątkiem (nieruchomościami) wytworzonego w ramach Zadania nr 4 „Wdrożenie modelu zarządzania majątkiem”, będącego elementem projektu „Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)".

Szkolenie zostało zorganizowane przez Zespół ds. realizacji Zadania 4 pod kierownictwem pani Ewy Soter, Kierownika Działu Gospodarowania Rzeczowymi Składnikami Majątku UG. 

Prezentację wytworzonego modułu oraz ćwiczenia mające na celu przetestowanie poszczególnych funkcjonalności przeprowadzili informatycy Centrum Informatycznego UG, Andrzej Rostkowski i Dawid Zdanowicz.

W szkoleniu uczestniczyło 80 pracowników pozawydziałowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 19.01.2015