MODEL_UG Aktualności

Szkolenie z obsługi Systemu Zarządzania Ryzykiem na UG.

W dniu 9 stycznia 2015r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się szkolenie z obsługi Komputerowego Systemu Zarządzania Ryzykiem na UG (SZR) wytworzonego w ramach Zadania nr 5 „Zarządzanie ryzykiem”, będącego elementem projektu „Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)".

Szkolenie zostało zorganizowane przez Zespół ds. realizacji Zadania nr 5: dr hab. Jacka Winiarskiego oraz Samodzielnego Specjalistę ds. Zarządzania Ryzykiem na UG, Zbigniewa Jakubowskiego.

Prezentację Systemu Zarządzania Ryzykiem, bazy aktów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem, jak również wiki zawierających wyjaśnienia o zasadach funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem na UG przeprowadził informatyk Centrum Informatycznego UG, Sebastian Zaborowski.

Podczas szkolenia przeprowadzono testy mające na celu sprawdzenie poszczególnych funkcjonalności SZR.

W szkoleniu uczestniczyło 30 pracowników jednostek organizacyjnych  (wydziałowych oraz pozawydziałowych) Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 19.01.2015