MODEL_UG Aktualności

Uniwersytet Gdański odstąpił od umowy na wykonanie systemu zarządzania uczelnią.

Z dniem 30.12.2014r. Uniwersytet Gdański odstąpił od umowy nr A120-211-205/13/PJ zawartej w dniu 30.01.2014r. w ramach projektu "Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)".  Umowa dotyczyła kompleksowej dostawy, wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz z rozwiązaniem klasy Business Intelligence opartym na hurtowni danych i była realizowana w ramach następujących Zadań projektu:

  • Zadanie 2 – Wdrożenie modelu zarządzania finansami
  • Zadania 3 – Wdrożenie modelu zarządzania kadrami.

Odstąpienie od umowy spowodowane zostało zawinionym przez Wykonawcę opóźnieniem z wydaniem Systemu w terminie określonym umową. Wykonawca nie zrealizował Etapu III umowy – Wdrożenie Systemu.

 

Ostatnio modyfikowane: 11.03.2015