MODEL_UG Zadania Zadanie 3: Wdrożenie modelu zarządzania kadrami

Zadanie 3: Wdrożenie modelu zarządzania kadrami

Wdrożone zostaną zmiany w obsłudze kadrowo-płacowej pracowników UG. Udoskonalony zostanie system wynagradzania i awansów w powiązaniu z systemem okresowych ocen pracowników. System ocen pracowników usprawniony będzie poprzez opracowanie elektronicznego systemu obsługi wniosków Wydziałowych Komisji Oceniających. W odniesieniu do nauczycieli akademickich wszystkie procedury będą realizowane zgodnie z PoSW (art. 151, 132. ust. 1, 120, 124  PoSW).

Do usprawnienia procesów zakupiony będzie informatyczny moduł kadrowo-płacowy, zintegrowany z pozostałymi systemami informatycznymi UG i systemami zewnętrznymi (usprawnienie gromadzenia i przekazywania danych statystycznych - art. 34a ust. 1 PoSW). Etapy wdrożenia obejmą: przetarg na zakup modułów informatycznych, opracowanie procedur, analizę przedwdrożeniową, zakup licencji i oprogramowania, wprowadzanie danych, integrację i testy.

Ostatnio modyfikowane: 27.03.2013