MODEL_UG Zadania Zadanie 4: Wdrożenie modelu zarządzania majątkiem

Zadanie 4: Wdrożenie modelu zarządzania majątkiem

Wdrożenie obejmie zmiany organizacyjne – rozszerzona zostanie Sekcja Zarządzania Nieruchomościami, nastąpi zmiana procedur przepływu informacji. Wytworzony zostanie moduł informatyczny do wielokryterialnego zarządzania majątkiem UG zintegrowany z ogólnym systemem, w ramach którego automatycznie tworzone będą zestawienia nt. stanu zasobów majątkowych i prognozy długoterminowe przekazywane do panelu zarządczego. Zgodnie z rekomendacją RK, wprowadzone zostaną procedury dot. certyfikatów jakości dla budynków.

Etapy wdrożenia obejmą: analizę przedwdrożeniową, opracowanie procedur, wytworzenie modułu, integrację z systemem UG, wprowadzanie danych i testy.

Ostatnio modyfikowane: 27.03.2013