MODEL_UG Zadania Zadanie 5: Wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem

Zadanie 5: Wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem

Zadanie obejmie utworzenie Sekcji Zarządzania Ryzykiem, określenie procedur reagowania na ryzyka oraz mierników ryzyka, utworzenie bazy aktów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem oraz bazy formularzy do rejestrowania zdarzeń związanych z procedurami zarządzania ryzykiem Wytworzone zostanie narzędzie informatyczne pozwalające zarządzać ryzykiem.

Ostatnio modyfikowane: 27.03.2013