MODEL_UG Zadania Zadanie 6: Realizacja szkoleń dla kadry zarządzającej

Zadanie 6: Realizacja szkoleń dla kadry zarządzającej

Przewidziano 7 szkoleń tematycznych (1-2dniowych) dla kadry kierowniczej UG. W szkoleniach weźmie udział 60 osób: Rektor i Prorektorzy, Kanclerz i jego Z-cy, Kwestor i jego Z-cy, Dziekani, Prodziekani, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych i ich Z-cy.

Tematyka szkoleń obejmie najważniejsze aktualnie zagadnienia niezbędne do efektywnego zarządzania Uczelnią.

I etap:

  • komercjalizacja wiedzy;
  • zarządzanie ryzykiem;
  • nowelizacja ustawy PoSW;
  • zarządzanie własnością intelektualną;

II etap:

  • zarządzanie jakością kształcenia we współpracy z otoczeniem gospodarczo – społecznym;
  • pozyskiwanie funduszy unijnych;
  • kontrola zarządcza, zarządzanie finansami wobec zmian w ustawie o finansowaniu nauki;

 

 

Ostatnio modyfikowane: 09.12.2013