MODEL_UG 

MODEL_UGZadaniaZadanie 6: Realizacja szkoleń dla kadry zarządzającejProgram szkoleń

Ramowy program szkoleń

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Przewidywana liczebność grupy to około 20 osób.

 

2013 ROK

 

Nr szkolenia

Nazwa szkolenia

Terminy szkoleń

Razem

Ilość dni wszystkich szkoleń

Razem

ilość dni przypadająca dla jednego Uczestnika

Docelowa grupa Uczestników

I Grupa

II Grupa

III Grupa

Szkolenie 1

Komercjalizacja wiedzy

17 września
2013 r.
(wtorek)

18 września 2013 r.
(środa)

19 września 2013 r.

(czwartek)

3

1

 • Rektor,
 • Protektorzy,
 • Dziekani,
 • Prodziekani,
 • Kanclerz,
 • z-cy Kanclerza,
 • Kwestor,
 • z-cy Kwestora,
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych,
 • z-cy Dyrektorów jednostek organizacyjnych

Szkolenie 2

Zarządzanie ryzykiem

23 września 2013 r.

(poniedziałek)

24 września 2013 r.

(wtorek)

25 września 2013 r.

(środa)

3

1

Szkolenie 3

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

28-29
października
2013 r.

(poniedziałek-wtorek)

14-15 października
2013 r.

(poniedziałek-wtorek)

22-23
października 2013 r.

(wtorek-środa)

6

2

Szkolenie 4

Zarządzanie własnością intelektualną

12-13 listopada
2013 r.

(wtorek-środa)

18-19 listopada 2013 r.

(poniedziałek-wtorek)

20-21 listopada 2013 r.

(środa-czwartek)

6

2

 

2014 ROK

Nr szkolenia

Nazwa szkolenia

Terminy szkoleń

Razem

Ilość dni wszystkich szkoleń

Razem

ilość dni przypadająca dla jednego Uczestnika

Docelowa grupa Uczestników

I Grupa

II Grupa

Szkolenie 5

Zarządzanie jakością kształcenia we współpracy z otoczeniem

gospodarczo-społecznym

07-08 kwietnia 2014 r.

(poniedziałek-wtorek)

14-15 kwietnia 2014 r.

(poniedziałek-wtorek)

4

2

 • Dziekani,
 • Prodziekani,
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych,
 • z-cy Dyrektorów jednostek organizacyjnych

Szkolenie 6

Pozyskiwanie funduszy z programów unijnych, kontrola, zarządzanie i realizacja projektów

13 maja 2014 r.

(wtorek)

14 maja 2014 r.

(środa)

2

1

Szkolenie 7

Kontrola zarządcza, zarządzanie finansami wobec zmian w ustawie o finansowaniu nauki

03 czerwca 2014 r.

(wtorek)

04 czerwca 2014 r.

(środa)

2

1

 • Rektor,
 • Prorektorzy,
 • Kanclerz,
 • z-cy Kanclerza,
 • Kwestor,
 • z-cy Kwestor,
 • Dziekan,
 • 1 Prodziekan z każdego Wydziału,
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych,
 • 1 z-ca Dyrektora z każdej jednostki organizacyjnej

 

 

Ostatnio modyfikowane: 06.11.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
11.03.2015