MODEL_UG Zarządzanie Projektem

Zarządzanie Projektem

  • mgr Marta Mularczyk - Kierownik Projektu;
  • mgr Zbigniew Ruszczyk - Zastępca Kierownika Projektu ds. Informatycznych;
  • mgr Anna Kietrys-Tusk - Kierownik zadania 1 „Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia”;
  • mgr Olga Dziubek - Kierownik zadania 2 „Wdrożenie modelu zarządzania finansami”;
  • mgr Jolanta Moś - Kierownik zadania 3 „Wdrożenie modelu zarządzania kadrami”;
  • Ewa Soter - Kierownik zadania 4 „Wdrożenie modelu zarządzania majątkiem”;
  • Prof. UG, dr hab. Jacek Winiarski - Kierownik zadania 5 „Wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem”;
  • Asystent Kierownika Projektu.
Ostatnio modyfikowane: 11.03.2015